Matkan kulku

Aloitus kiloina 03.01.11 104,0 kg
 • 10.01.11 -0,0 kg
 • 17.01.11 -0,7 kg
 • 24.01.11 -0,3 kg
 • 31.01.11 -0,2 kg
 • 07.02.11 -0,0 kg (102,8 kg)
 • 14.02.11 -0,0 kg
 • 21.02.11 +0,2 kg
 • 28.02.11 +0,3 kg
 • 07.03.11 -0,3 kg (103,0 kg)
 • 14.03.11 -1,3 kg
 • 21.03.11 +0,2 kg
 • 28.03.11 -0,4 kg
 • 04.04.11 -0,4 kg (101,1 kg)
 • 11.04.11 -0,1 kg
 • 18.04.11 -0,0 kg
 • 25.04.11 -0,3 kg
 • 02.05.11 +0,9 kg (101,6 kg)
 • 09.05.11 -0,5 kg
 • 16.05.11 -0,7 kg
 • 23.05.11 -0,7 kg (alle sata 99,7 kg!)
 • 30.05.11 +1,1 kg
 • 06.06.11 -1,8 kg (99,0 kg) 
 • 13.06.11 +0,4 kg 
 • 20.06.11 +0,8 kg 
 • 27.06.11 +0,2 kg 
 • 04.07.11 0,0 kg (100,6 kg)
 • 11.07.11 -1,0 kg 
 • 18.07.11 unohdus
 • 25.07.11 -0,3 kg 
 • 01.08.11 +0,6 kg (99,9 kg)
 • 08.08.11 +0,1 kg 
 • 15.08.11 0,0 kg
 • 22.08.11 -1,0 kg
 • 29.08.11 +0,1 kg
 • 05.09.11 -0,1 kg (99,0 kg)
 • 12.09.11 -0,3 kg (98,7 kg)
 • 19.09.11 0,0 kg
 • 26.09.11 +0,3 kg
 • 03.10.11 +0,5 kg (99,5 kg)
 • 10.10.11 -0,6 kg
 • 17.10.11 -1,1 kg
 • 24.10.11 +0,3 kg
 • 31.10.11 -0,2 kg
 • 07.11.11 +0,5 kg (98,4 kg)

  Aloitus mittoina 03.01.11
  • Vyötärö 101 cm
  • Rinnan alta 104 cm
  • Lantio 111 cm
  Mitat 03.02.11
  • Vyötärö 100 cm
  • Rinnan alta 102 cm
  • Lantio 110 cm
  Mitat 04.04.11
  • Vyötärö 98 cm
  • Rinnan alta 99 cm
  • Lantio 109 cm
  Mitat 08.06.11
  • Vyötärö 98 cm
  • Rinnan alta 97 cm
  • Lantio 108 cm
  Mitat 09.08.11
  • Vyötärö 97 cm
  • Rinnan alta 96 cm
  • Lantio 107 cm
   Mitat 26.09.11
   • Vyötärö 96 cm
   • Rinnan alta 94 cm
   • Lantio 106 cm
   Mitat 31.10.11
   • Vyötärö 95 cm
   • Rinnan alta 94 cm
   • Lantio 106 cm